Các em học sinh trường Tiểu Học Đông Hòa tổ chức hoạt động hè, lao động vệ sinh, kết hợp viến nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành