Trường TH Đông Hòa tổ chức sinh nhật ngày thành lập đoàn 26/03, tổ chức các môn thi đấu cho học sinh