Hội thi diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ và trò chợi vui nhộn